Sequitur– Vi börjar där Du är

Välkommen till Arena för utveckling Sequitur- en daglig verksamhet i Vällingby där DU är viktig på riktigt!

Sequitur– Vi börjar därDu är

Välkommen till Arena för utveckling Sequitur – en daglig verksamhet i Vällingby där DU är viktig på riktigt!

Vi skapar en Arena för utveckling där Du är viktig på riktigt!

AFU Sequitur är en modern daglig verksamhet i Vällingby som funnits sedan 2011. I december 2020 blev Sequitur en del av Arena för utveckling. Vi har till stor del byggt vår verksamhet tillsammans med de personer som kommit till oss vilket vi tror medfört ökade möjligheter att möta varje person där man är i livet.

Alla som kommer till oss har olika förutsättningar, kunskaper och erfarenheter. Det har fört med sig att vi också har en levande dialog om vad som är en god verksamhet som är meningsfull och utvecklande. Vi eftersträvar en miljö som är öppen för personlig utveckling, självständighet och kreativitet. Vi tror att det är grunden för motivation.

Läs mer om våra verksamhetsinriktningar

"Vill du vara en del av Arena för Utveckling – Du är varmt välkommen att höra av dig till oss!"

Thumbnail VD AFU Sequitur

ULRICAANDERSSON

Vill du börja här?


Vi som stöttar


Alla som börjar i vår dagliga verksamhet får en egen stödperson. Alla stödpersoner har kunskap om LSS, samtalsmetodik, arbetsinriktningen och vår metodik.

Stödpersonens främsta uppgift är att skapa en utvecklande och meningsfull verksamhet. Du och din stödperson definiera tillsammans hur din verksamhet ska utformas, baserat på dina förutsättningar och hur du vill utvecklas. Detta dokumenteras sedan i din individuella genomförandeplan- som följs upp regelbundet.

Avslutningsvis, stödpersonen blir en del av ditt nätverk som stöttar dig i de frågor som ligger inom ramen för vårt uppdrag. Vi kan stötta i kontakter med myndigheter, vården och andra viktiga parter.

Kontakta oss för att börja här
AFU Sequitur i Vällingby

Här finns vi


AFU Sequitur- daglig verksamhet i Vällingby
Sorterargatan 23
162 50 Vällingby

Kontaktperson: Ulrica Andersson
Telefon: 0736 552 920
E-post: info@sequitur.se

Sorterargatan 23
162 50 Vällingby

Sequitur

På Arena För Utveckling Sequitur i Vällingby är vi många som är intresserade av programmering, spel, träning, jobb, musik och mängder av annat. Klicka in här under för att läsa mer om vad vi gör på dagarna.