Boendestöd

Hos oss är du inte ensam.

Boendestöd hos Arena för utveckling


För oss på Arena för utveckling ska boendestöd vara stödet som du kan behöva för att få livet att gå ihop. Vi möjliggör för att du ska få en väl fungerande tillvaro. Livet innehåller många olika delar och vi vet att om livet på hemmaplan fungerar bra ökar möjligheterna till goda relationer till andra och även möjligheterna till arbete/sysselsättning.

Vi vet att alla människor har inneboende resurser och att vardagen kan underlättas av ett personligt stöd i de områden som kan upplevas som utmanande. TILLSAMMANS tar vi reda på vad som behövs för just dig- just nu- och gör sedan en plan för hur det skall lyckas. Vi har många års erfarenhet av att bedriva boendestöd och vet att vårt bemötande är grunden till ett tryggt och meningsfullt samarbete.

Vi skapar en arena för utveckling tillsammans med dig där du är viktig på riktigt – för att just du skall få förutsättningar till en fungerande vardag.

För att få boendestöd behöver du ansöka om detta hos en biståndshandläggare på din stadsdelsförvaltning eller kommun. Om du vill veta mer eller har frågor är du VARMT välkommen att kontakta oss.