Nöjdhetsenkät

Nöjdhetsenkät

Vilken enhet är din klient placerad på?*

Upplever du att Arena för utveckling tillhandhåller en daglig verksamhet med god kvalitet?*

Får du regelbunden och meningsfull information kring dina klienter från verksamheten?*

När du besökt eller varit i kontakt med verksamheten anser du dig då ha fått en god bild av verksamheten och dess innehåll?*

Har du fått ett gott bemötande av Arena för utvecklings personal när ni varit i kontakt med dem?*

Har du några övriga kommentarer?